Rahoituskonsultointi

Sen lisäksi, että European Emporoi Oy konsultoi asiakasyrityksiään erilaisista rahoitusvaihtoehdoista, tarjoamme asiantuntemustamme myös kouluttajina. Erityisosaamisalueitamme ovat mm.

  • Erilaiset lainavaihtoehdot ja siihen liittyvä dokumentaatio (mm. pankkilaina, senior- ja juniorlainat, private placement, joukkovelkakirjalainat, hybridilainat ja joukkorahoitus)

  • Erilaisia suojautumisstrategioita: miten johdannaisilla voidaan suojautua korkojen nousua tai laskua vastaan

  • Mitkä asiat vaikuttavat eri lainamuotojen lainan saantiin ja sen hinnoitteluun

  • Erilaiset sijoitusinstrumentit ja miten ne käyttäytyvät (osakkeet, rahastot, sijoitusvakuutukset, joukkovelkakirjalainat, johdannaiset, asunnot, raaka-aineet, valuutat)

  • Omaisuudenhoito ja siihen liittyvät mallit

  • Sijoitusstrategiat